Všimnite si, prosím, usmernenie v časti "BOHOSLUŽBY".

 

O nás

 

Kto sme?

 

Sme gréckokatolíci (= katolíci grécko-slovanského obradu = katolíci byzantského obradu = katolíci konštatínopolskej tradície), ktorí žijú v mestskej časti Košice - Šaca. Uvedená mestská časť vznikla spojením dvoch pôvodne samostatných obcí Šaca a Buzinka. Z hľadiska cirkevnoprávneho členenia sme filiálkou (akoby "pobočkou") Gréckokatolíckej farnosti Košice - Západ, ktorá je súčasťou Košickej eparchie.

 

Naša súčasnosť

 

Počty: Podľa sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2011 nás tu žije 258 z celkového počtu 5 612 obyvateľov. Samozrejme, uvedené číslo predstavuje množstvo osôb, ktoré sa prihlásili k našej cirkvi, zatiaľ čo počet praktizujúcich gréckokatolíkov v Šaci sa pohybuje len okolo 40-80 ľudí. Dúfame, že časom sa toto číslo z Božej milosti zväčší.

 

Bohoslužobné priestory: V súčastnosti ešte nemáme vlastný chrám (hoci ho plánujeme postaviť), takže bohoslužby slávime v Ekumenickom dome modlitby a poslednej rozlúčky na Jabloňovej ulici (od roku 1999).

 

Kňaz: Od roku 2003 sa o naše duchovné potreby stará o. ThLic. Marcel Gajdoš, v súčasnosti predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie.

 

Bohoslužby: Spravidla v piatok, v nedeľu a vo významnejšie sviatky slávime božské liturgie Jána Zlatoústeho alebo Bazila Veľkého, v predvečer nedieľ a významnejších sviatkov večierne. Počas Veľkého pôstu slúžime aj liturgie vopred posvätených darov. Počas najvýznamnejších sviatkov nezabúdame na veľké povečeria, kráľovské hodinky alebo jeruzalemskú utiereň. V prípade potreby krstíme, pochovávame, sobášime, uďeľujeme pomazanie chorých, spovedáme, pripravujeme na prvú svätú spoveď...

 

Vyučovanie náboženstva: Celé roky mali žiaci na tunajšej základnej škole možnosť v rámci vyučovania navštevovať hodiny gréckokatolíckeho náboženstva. Žiaľ, v školskom roku 2018/2019 sa nevyučuje. Veľa však závisí od rodičov. Ak sa nájde dostatok takých rodičov, ktorí budú jednoznačne a "tvrdohlavo" uvádzať na prihlášky svojich detí gréckokatolícke náboženstvo, pričom nijako nepristúpia na žiadne iné, tak jestvuje celkom reálna nádej, že od školského roka 2019/2020 sa vyučovať bude. Veľmi teda prosíme dotknutých rodičov, aby k tejto veci svojím prístupom aktívne prispeli. Bližšie informácie môžete získať u fárara, pod ktorého patrí Šaca, teda u o. Jozefa Miňa, tel. číslo: 0911 711 322.

 

 

Novinky

AKTUALITY

29.03.2020 10:51
  Všimnite si, prosím, usmernenie v časti "BOHOSLUŽBY".  

BOHOSLUŽBY

29.03.2020 13:53
  Na základe spoločného nariadenia našich svetských i cirkevných autorít, hoci ja osobne s ním nie som stotožnený, SOM...

AKTUÁLNA PÔSTNA DISCIPLÍNA

29.03.2020 15:53
    povinná (minimálna) ideálna (pôvodná) pondelok (30. marca...

Anketa

Pomohla Vám táto stránka?

áno (1 952)
85%

nie (341)
15%

trochu (1)
0%

neviem (1)
0%

Celkový počet hlasov: 2295

Aktualizácia

aktualizácia

17.06.2012 10:32
25.11 2012 by kamen111 aktualizácia 2.273