O nás

 

Kto sme?

 

Sme gréckokatolíci (= katolíci grécko-slovanského obradu = katolíci byzantského obradu = katolíci konštatínopolskej tradície), ktorí žijú v mestskej časti Košice - Šaca. Uvedená mestská časť vznikla spojením dvoch pôvodne samostatných obcí Šaca a Buzinka. Z hľadiska cirkevnoprávneho členenia sme filiálkou (akoby "pobočkou") Gréckokatolíckej farnosti Košice - Západ, ktorá je súčasťou Košickej eparchie.

 

Naša súčasnosť

 

Počty: Podľa sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2011 nás tu žije 258 z celkového počtu 5 612 obyvateľov. Samozrejme, uvedené číslo predstavuje množstvo osôb, ktoré sa prihlásili k našej cirkvi, zatiaľ čo počet praktizujúcich gréckokatolíkov v Šaci sa pohybuje len okolo 40-80 ľudí. Dúfame, že časom sa toto číslo z Božej milosti zväčší.

Bohoslužobné priestory: V súčastnosti ešte nemáme vlastný chrám (hoci ho plánujeme postaviť), takže bohoslužby slávime v Ekumenickom dome modlitby a poslednej rozlúčky na Jabloňovej ulici (od roku 1999).

Kňaz: Od roku 2003 sa o naše duchovné potreby stará o. ThLic. Marcel Gajdoš, v súčasnosti predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie.

Bohoslužby: Spravidla v piatok, v nedeľu a vo významnejšie sviatky slávime božské liturgie Jána Zlatoústeho alebo Bazila Veľkého, v predvečer nedieľ a významnejších sviatkov večierne. Počas Veľkého pôstu slúžime aj liturgie vopred posvätených darov. Počas najvýznamnejších sviatkov nezabúdame na veľké povečeria, kráľovské hodinky alebo jeruzalemskú utiereň. V prípade potreby krstíme, pochovávame, sobášime, uďeľujeme pomazanie chorých, spovedáme, pripravujeme na prvú svätú spoveď...

Vyučovanie náboženstva: Na tunajšej základnej škole v rámci vyučovania majú žiaci možnosť navštevovať hodiny gréckokatolíckeho náboženstva - v súčasnosti ich vedie kaplán o. Vojtech Boháč ml. (tel.: 0904 738 134). Konajú sa každý druhý utorok od 14:00 hod. - dvojhodinovka.

 

 

Novinky

AKTUALITY

20.01.2019 10:51
  Bohoslužobný poriadok tento týždeň je takpovediac zvyčajný...      

BOHOSLUŽBY

20.01.2019 13:53
  V piatok (25. januára 2019) o 17:30 hod. budeme sláviť božskú liturgiu.   V sobotu (26. januára 2019) o 16:30 hod....

AKTUÁLNA PÔSTNA DISCIPLÍNA

20.01.2019 15:53
    povinná (minimálna) ideálna (pôvodná) pondelok (21. januára...

Anketa

Pomohla Vám táto stránka?

áno (159)
94%

nie (8)
5%

trochu (1)
1%

neviem (1)
1%

Celkový počet hlasov: 169

Aktualizácia

aktualizácia

17.06.2012 10:32
25.11 2012 by kamen111 aktualizácia 2.273