Kto sme?

Sme gréckokatolíci, čo žijú v mestskej časti Košice - Šaca. Tá vznikla spojením dvoch pôvodne samostatných obcí Šaca a Buzinka. Z hľadiska cirkevnoprávneho členenia sme počnúc 1. augustom 2020 samostatnou farnosťou Košice - Šaca, pričom patríme do Eparchie Košice. Predtým sme boli len filiálkou (akoby "pobočkou") farnosti Košice - Západ.

 

Naša súčasnosť:

 

Počty: Podľa sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2011 nás tu žije 258 z celkového počtu 5 612 obyvateľov. Samozrejme, uvedené číslo predstavuje množstvo osôb, ktoré sa prihlásili k našej cirkvi, zatiaľ čo počet praktizujúcich gréckokatolíkov v Šaci sa pohybuje len okolo 40-80 ľudí. Dúfame, že časom sa toto číslo z Božej milosti zväčší.

 

Bohoslužobné priestory: V súčastnosti nemáme vlastný chrám, hoci už pracujeme na jeho výstavbe.  Bohoslužby zatiaľ slávime v Ekumenickom dome modlitby a poslednej rozlúčky na Jabloňovej ulici (od roku 1999).

 

Kňaz: Od roku 2003 sa o naše duchovné potreby stará o. ThLic. Marcel Gajdoš, v súčasnosti farár a predseda Liturgickej komisie Košickej eparchie.

 

Bohoslužby: Spravidla v piatok, v nedeľu a vo významnejšie sviatky slávime božské liturgie svätého Jána Zlatoústeho alebo svätého Bazila Veľkého, v predvečer nedieľ a významnejších sviatkov večierne. Počas Veľkého pôstu slúžime aj božské liturgie vopred posvätených darov (svätého Gregora Dialoga). Počas najvýznamnejších sviatkov nezabúdame na veľké povečeria, kráľovské hodinky alebo jeruzalemskú utiereň. V prípade potreby krstíme, pochovávame, sobášime, uďeľujeme pomazanie chorých, spovedáme, pripravujeme na prvú svätú spoveď...

 

Vyučovanie náboženstva: Celé roky mali žiaci na tunajšej základnej škole možnosť v rámci vyučovania navštevovať hodiny gréckokatolíckeho náboženstva. Žiaľ, od školského roka 2018/2019 sa nevyučuje. Veľa však závisí od rodičov. Ak sa nájde dostatok takých rodičov, ktorí budú jednoznačne a "tvrdohlavo" uvádzať na prihlášky svojich detí gréckokatolícke náboženstvo, pričom nijako nepristúpia na žiadne iné, tak jestvuje celkom reálna nádej, že od nasledujúceho školského roka sa vyučovať bude. Veľmi teda prosíme dotknutých rodičov, aby k tejto veci svojím prístupom aktívne prispeli.

 

 

Novinky

AKTUALITY

16.01.2022 10:51
  Bohoslužobný poriadok tento týždeň je "zvyčajný" a platí aj tradičná piatková zdržanlivosť od mäsa a mäsitých...

BOHOSLUŽBY

16.01.2022 13:53
           Piatok (21. januára 2022) o 17:30 hod.: božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho...

AKTUÁLNA PÔSTNA DISCIPLÍNA

16.01.2022 15:53
    povinná (minimálna) ideálna (pôvodná) pondelok (17. januára...

Anketa

Pomohla Vám táto stránka?

áno (2 812)
69%

nie (649)
16%

trochu (305)
7%

neviem (307)
8%

Celkový počet hlasov: 4073

Aktualizácia

aktualizácia

17.06.2012 10:32
25.11 2012 by kamen111 aktualizácia 2.273