Kontakt na nás

E-mail:    gajdos.marcel@grkatke.sk

               farnost.saca@grkatke.sk

Telefón:   0911 913 042

 

Číslo farského účtu (IBAN):  SK8109000000005173497716