www.grkat.nfo.sk - množstvo materiálu zaujímavého pre každého východného kresťana

www.grkatke.sk - stránka košickej eparchie

 

Príbeh Vy ste traja, my sme traja, ktorý sa spomínal v jednej z nedeľných homílií, si môžete pozrieť napríklad tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=CsN12_DqM_I