BOHOSLUŽBY

16.01.2022 13:53

 

 

      

Piatok (21. januára 2022) 17:30 hod.: božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho (režim OP).

Sobota (22. januára 2022) o 16:30 hod.: veľká večiereň k nedeli (režim OP).

Nedeľa (23. januára 2022) o 8:30 hod.: božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho (režim OP).